Okolice Strugi Jeziornej oraz Kęszycy Leśnej znane są każdemu miłośnikowi MRU. To tu znajduje się kolejny z prezentowanych obiektów FFOWB: Pz. W. 736. Był to obiekt o dwóch kondygnacjach, a uzbrojenie rozmieszczone było w kopułach 3- i 6-strzelnicowych, kazamacie flankującej wejście, kopułę z moździerzem maszynowym M19. Ponadto schron posiadał forteczny miotacz ognia FN, a załoga mogła prowadzić rozpoznanie dzięki kopule obserwacyjnej.

Niestety z powyższego opancerzenia nie zachowało się zbyt wiele... Obiekt skryty jest wśród gęstego lasu i jego lokalizacja może nastręczyć problemów.

Z obiektem jest taki problem, że żeby go obejrzeć w całości trzeba by było niestety wykonać dwie wyprawy oraz odgruzować klatkę schodową... Dostępu do dolnej kondygnacji broni betonowy mur... Schron posiadał połączenie z systemem podziemnym, gdzie szyb z betonową klatką schodową prowadził do części podziemnej - zespołu koszarowo-technicznego.

Metryczka:

Umocnienia: FFOWB (MRU)
Grupa warowna: Lützow
Pancerze: 1x 7P7, 1x 20P7, 1x 48P8, 1x 57P8, 1x 60P8, 1x 420P9, 1x 424P01, 1x 438P01
Uzbrojenie: 1x MG 08, 3x MG 34, 1x M 19, 1x FN
Odporność: B
Rok budowy: 1938/1939

Galeria: