Pr. Ost 9 był jednym z pierwszych schronów wzniesionych na tym odcinku. Jest to także jeden z niewielu obiektów zbudowanych "przed Hitlerem", w czasach Republiki Weimarskiej, zachowanych w takim stanie na Pozycji Pomorskiej. Schrony o podobnej konstrukcji spotykane były nierzadko w Prusach Wschodnich (np. na Pozycji Lidzbarskiej). Natomiast niewiele z nich przetrwało zawieruchę wojenną i powojenną.

Poniższy obiekt wzniesiony został na wysokiej skarpie nad Jeziorem Nakielno. Nie był mocno zagłębiony w gruncie, mimo wszystko był wcale dobrze ukryty. Projekt obiektu był bardzo prosty: składał się on z jednego pomieszczenia! Ciasna izba pełniła jednocześnie rolę socjalną oraz bojową. Obsługę ckm chroniła unikatowa, nie objęta indeksem Panzer-Atlas 1, płyta stalowa o grubości 40mm. Sklepienie schronu oparte było o blachę falistą. Obecnie takich schronów, w takim stanie oglądać można w Polsce i Europie niewiele!

Dotarcie i lokalizacja schronu i dziś nie należą do najprostszych. By odnaleźć obiekt trzeba odbyć ok. 2,5km spacer z pobliskiego Prusinowa! Powiem jedno: WARTO!

Metryczka:

 

Umocnienia: Pommernstellung (Pozycja Pomorska)
Odcinek: Preussendorf Ost (Prusinowo Wschód)
Pancerze: 1x płyta stalowa (niekatalogowana), 1x drzwi "starego typu"
Uzbrojenie: 1x MG 08
Odporność: nie dot.
Rok budowy: 1932

Galeria: