Powrót do przeszłości! A przynajmniej do przełomu XIX/XXw. czyli wracamy do Twierdzy Poznań! Dziś zaprezentuje się na Fort IX Brünneck. Dzieło to wzniesiono w latach 1876–1880. Był to pierwszy etap budowy twierdzy fortowej. Fort otrzymał nazwę Brünneck na cześć Karla von Brünnecka. Przechodził liczne modernizację, a w 1931r., kiedy znajdował się już w polskich rękach, zmieniono mu patrona na pułkownika Edmunda Taczanowskiego. Artykuł zacznę nietypowo, bo...

Add a comment

Powrót do przeszłości Niejeden z Nas będzie miał okazję odwiedzić w to lato przepiękne Świnoujście! Miasto to może być uznane za swoistą Mekkę miłośników sztuki fortyfikacyjnej. Napotkamy tu zabytki z XIX i XXw. Same konstrukcje często były modernizowane, co tworzy ciekawy konglomerat umocnień o różnych funkcjach. Dzisiaj proponuję odwiedzić bramę oraz remizę działową. Łatwo do niej dotrzeć, m.in odwiedzając Fort Anioła lub Fort Zachodni. Są to pozostałości umocnień powstałych w 1863r.

Add a comment

Za oknem... w sumie nie wiadomo co... Niby zima Na taką pogodę proponuję trochę słońca i wspomnienie lata 🌤️ w fortyfikacyjnym otoczeniu. Dzisiaj miejscówka, która w dumnym mieście Poznaniu zrobiła na mnie szczególne wrażenie: strzelnica piechoty nad Wartą. Miejsce poniekąd unikatowe: można znaleźć tu ślady myśli fortyfikacyjnej obejmującej niemal cały okres rozbudowy Twierdzy Poznań! Obiekty polowe oraz stałe. Wśród nich intrygujący U13 IV*.

Add a comment

Z początkiem XIX wieku w budownictwie obronnym zaczęła funkcjonować budowla zwana blokhauzem kolejowym*. Budowle te wznoszono przy mostach kolejowych łączących brzegi rzek. Ich głównym zadaniem była obrona przed gwałtownym (spieszonym) atakiem oraz utrzymanie obiektu do czasu nadejścia posiłków. Takimi budowlami opatrzono również wybudowany w 1907 roku most kolejowy w Stanach. Przeprawa była elementem linii łączącej Nową Sól z Wolsztynem. Jako że do najbliższych twierdz dzieliła Stany duża odległość most postanowiono ufortyfikować.

Add a comment

BLOKHAUZ NA PRAWYM (WSCHODNIM) PRZYCZÓŁKU

Odra od wieków wypełniała rolę strategiczną. Analizując przebieg wojen na obszarze środkowej Europy szybko można dojść do wniosku, że każda armia podążająca na wschód, czy na zachód musiała przekroczyć jej bieg. Stąd wzdłuż jej biegu od czasów średniowiecza, aż po czasy współczesne powstawały rozmaite założenia obronne. Ciekawym epizodem w fortyfikacyjnej historii Odry było umacnianie jej przepraw na przełomie XIX i XXw. Szereg mostów zyskało infrastrukturę obronną. Jednym z nich był most w Ścinawie.

Add a comment