Pz. W. 761 to jeden z tych obiektów, do których lubię wracać. Pozornie zachowany w bardzo kiepskim stanie. Górna -  z dwóch kondygnacji - rzeczywiście została mocno zniszczona, praktycznie w dostatecznym stanie zachowała się jedynie elewacja wejściowa. Potencjalnego eksploratora może to odstraszyć, a nawet skłonić do porzucenia pomysłu penetracji obiekty. Jednak pozory mylą...

Cierpliwego badacza spotka miłe zaskoczenie, bowiem dolna kondygnacja zachowana jest w bardzo dobrym stanie. Można to znaleźć detale, których brak w innych obiektach lub są rzadko spotykane. Można tu obejrzeć część sanitarną, czy też pozostałości mechanizmu podnoszenia miotacza ognia.

Metryczka:

Umocnienia: FFOWB (MRU)
Pancerze: 1x 2P7, 1x 7P7, 1x 20P7, 1x 23P8, 1x 420P9, 1x 424P01, 2x 14P7, 2x 48P8, 1x 57P8
Uzbrojenie: 2x MG 34, 2x MG 08, 1x moździerz M 19, 1x miotacz ognia FN
Odporność: B
Rok budowy: 1937/1938