Dzisiaj coś co mnie bardzo, bardzo zaintrygowało!

Jeżdżąc trasą krajową nr 24 zauważyłem, że w pobliżu miejsca gdzie przecina ona starą drogę relacji Goraj-Zielomyśl oraz tory kolejowe, widoczny jest dobrze zachowany rów ppanc. Pamiętając, że w tym miejscu mogła przebiegać Pozycja Trzcielska postanowiłem przespacerować się po najbliższej okolicy. Oprócz rowu ppanc. oraz dość gęstej sieci rowów dobiegowych, znalazłem dwa obiekty betonowe/żelbetowe (położenie - patrz mapka). Jak dotąd nie znalazłem nigdzie o nich wzmianki.

Wyglądają na konstrukcję niemiecką pamiętającą czasy budowy Pozycji Trzcielskiej, czyli lata 30. XXw. Oba prawdopodobnie o tym samym przeznaczeniu: południowy większy, położony po obu stronach drogi w kierunku Zielomyśla, północny mniejszy, pośród fortyfikacji polowych, co ciekawe, nie przebiega przez niego żadna droga. Cóż to mogą być za konstrukcje? Czy miały związek z Pozycją Trzcielską? Jaką funkcję pełniły? Liczę na konstruktywną burzę mózgów! A może jest wśród Państwa ktoś, kto wie cóż to za obiekty?!

Pojawiła się teza, że są to pozostałości po infrastrukturze kolei przemysłowej/gospodarczej (Wirtschaftsbahn), która w tym miejscu przebiegała jeszcze przed II wojną światową (patrz - fragment Messtischblatt Prittisch z 1940r.). Jeśli chodzi o zagadnienia związane z kolejnictwem to jestem laikiem. Przetrząsnąłem internet w poszukiwaniu obiektu kolejowego o podobnym charakterze, niestety nic nie znalazłem. Sprawa pozostaje cały czas otwarta, a ciekawość coraz bardziej się wzmaga...

Galeria: