Werkgruppe "Ludendorff" obejmowała bagatela 7 połączonych ze sobą podziemnymi chodnikami obiektów (z wyjątkiem jednego eksperymentalnego schronu). Jednym z nich był wyjątkowy Pz. W. 866, którego zadaniem była obrona pobliskiego mostu na rzece Obrze. Obiekt został przez saperów pozbawiony pancerzy, dużym zniszczeniom uległy izby bojowe. Przetrwały natomiast pomieszczenia zaplecza bojowego oraz pomieszczenie zrzutu łusek.

Arcyciekawie prezentowało się uzbrojenie Pz. W. 866. Oprócz kopuły 2P7 uzbrojonej w ckm MG 08, schron jako jedyny na całym Ufortyfikowanym Froncie posiadał zamontowaną armatę ppanc. 37 mm Pak L/65.

Armatę osłaniała kazamata pancerna 29P8, gdzie poza działkiem znajdowało się stanowisko ckm MG 34. Do dziś uchowała się po armacie ppanc. staliwna podstawa montażowa, natomiast w ścianach zachowały się elementy mocowania kazamaty 29P8.

Jak wspominałem wcześniej obiekty Werkgruppe Ludendorff połączone były poternami. Obecnie, z powodu ogromnych zniszczeń, dostęp do podziemnych korytarzy Grupy Warownej znajduje się jedynie w dwóch miejscach. Jednym z nich jest właśnie Pz. W. 866. Dostępny korytarz prowadził do Pz.W. 865 i był wykonany nietypowo: za pomocą prefabrykatów, co nadawało mu cechy pewnej prowizoryczności. Dziś podążając tą częścią korytarzy należy zachować ogromną ostrożność - część prefabrykatów uszkodzonych eksplozjami, rozchodzi się w szerz, co grozi w każdej chwili zawaleniem się chodnika!

Metryczka:

Grupa Warowna: "Ludendorff"
Pancerze: 1x 2P7, 1x 29P8
Uzbrojenie: 1x 37 mm Pak L/65, 1x MG 34, 1x MG 08
Odporność: B
Rok budowy: 1936

Galeria: