Werkgruppe "Ludendorff" obejmowała bagatela 7 połączonych ze sobą podziemnymi chodnikami obiektów (z wyjątkiem jednego eksperymentalnego schronu). Jednym z nich był wyjątkowy Pz. W. 866, którego zadaniem była obrona pobliskiego mostu na rzece Obrze. Obiekt został przez saperów pozbawiony pancerzy, dużym zniszczeniom uległy izby bojowe. Przetrwały natomiast pomieszczenia zaplecza bojowego oraz pomieszczenie zrzutu łusek.

Do dziś uchowała się po armacie ppanc. staliwna podstawa montażowa.

Arcyciekawie prezentowało się uzbrojenie Pz. W. 866. Oprócz kopuły 2P7 uzbrojonej w ckm MG 08, schron jako jedyny na całym Ufortyfikowanym Froncie posiadał zamontowaną armatę ppanc. 37 mm Pak L/65. Armatę osłaniała kazamata pancerna 29P8, gdzie poza działkiem znajdowało się stanowisko ckm MG 34. Do dziś uchowała się po armacie ppanc. staliwna podstawa montażowa, natomiast w ścianach zachowały się elementy mocowania kazamaty 29P8. Pancerz ten składał się z dwóch elementów: płyty stropowej oraz płyty czołowej. Gabaryty pancerza sprawiały, że zaliczyć go możemy do kategorii odporności "B".

Dane techniczne - kazamata 37 mm armaty ppanc i MG 34 typu 29P8*
Ciężar całkowity [kg]: 47000
Grubość płyty stropowej i czołowej [mm]: 200
Wymiary płyty stropowej [szer. x wys. w mm]: 4600 x 3000
Wymiary płyty czołowej [szer. x wys. w mm]: 3400 x 2500

Ciekawie prezentują się ponadto pomieszczenia zaplecza schronu. Dostać się do nich można poprzez pozostałości śluzy pomiędzy izbą pogotowia bojowego a średniej wielkości pomieszczeniem. Ta ostatnia izba pełniła kilka funkcji: z jednej strony była to kolejna izba pogotowia (ulokowano tu trzy prycze), z drugiej odnajdziemy tu wyraźne ślady zbiornika na wodę oraz studni głębinowej. W pomieszczeniu tym zadbano również o wyjście ewakuacyjne. Ostatni, najmniejszym pomieszczeniem, była izba zrzutu łusek. Warto zauważyć, że Pz. W. 866 nie był samodzielnym schronem i z pewnością nie zasługuje na miano B-Werk'a. Brakuje tu maszynowni, izby łączności, czy dowodzenia. Ten niewielki, ale za to silnie uzbrojony obiekt musiał prowadzić walkę w oparciu o współpracę z pozostałymi obiektami Werkgruppe "Ludendorff".

Izba pogotowia, w tle pomieszczenie zrzutu łusek.

Jak wspominałem wcześniej obiekty Werkgruppe Ludendorff połączone były poternami. Obecnie, z powodu ogromnych zniszczeń, dostęp do podziemnych korytarzy Grupy Warownej znajduje się jedynie w dwóch miejscach. Jednym z nich jest właśnie Pz. W. 866. Dostępny korytarz prowadził do Pz.W. 865 i był wykonany nietypowo: za pomocą prefabrykatów, co nadawało mu cechy pewnej prowizoryczności. Dziś podążając tą częścią korytarzy należy zachować ogromną ostrożność - część prefabrykatów uszkodzonych eksplozjami, rozchodzi się w szerz, co grozi w każdej chwili zawaleniem się chodnika!

Metryczka:

Umocnienia: Front Forteczny Łuku Odry-Warty (Festungsfront Oder-Warthe-Bogen)
Grupa Warowna: "Ludendorff"
Pancerze: 1x 2P7, 1x 29P8
Uzbrojenie: 1x 37 mm Pak L/65, 1x MG 34, 1x MG 08
Odporność: B alt
Rok budowy: 1935/1936**

Galeria:

*Dane za: Panzer-Atlas 1 [w:] M. Dudek, J. Sadowski, "Pancerze fortyfikacji niemieckich z lat 1934-1941. Atlas pancerzy", Gliwice 2006, s. 95.

**Dane za: R. M. Jurga, A. M. Kędryna, "Festungsfront Oder-Warthe-Bogen. Katalog", Lubrza 2005, s. 150.