Powrót do przeszłości Niejeden z Nas będzie miał okazję odwiedzić w to lato przepiękne Świnoujście! Miasto to może być uznane za swoistą Mekkę miłośników sztuki fortyfikacyjnej. Napotkamy tu zabytki z XIX i XXw. Same konstrukcje często były modernizowane, co tworzy ciekawy konglomerat umocnień o różnych funkcjach. Dzisiaj proponuję odwiedzić bramę oraz remizę działową. Łatwo do niej dotrzeć, m.in odwiedzając Fort Anioła lub Fort Zachodni. Są to pozostałości umocnień powstałych w 1863r.

Brama zamykała drogę prowadzącą do Zachodniego Zespołu Fortecznego. Pierwotnie składała się z trzech par wrót, a jej elementem był most zwodzony - przeprawa nad fosą, która niestety została zasypana, a dziś możemy obejrzeć dwie pary wrót. Wał ziemny przez który prowadziła droga zachował się. W murach oporowych bramy można zauważyć otwory strzeleckie broni ręcznej. Brama przykuwa oko dzięki stylowi neoromańskiemu, w jakim została wzniesiona. Tuż obok bramy znajduje się remiza artyleryjska. Jest ona przykładem fortyfikacji, która doczekała się modernizacji - na jej stropie ulokowano ceglany schron. Tablica informacyjna znajdująca się obok, informuje, że był to schron broni maszynowej, jednak oglądając otwory umiejscowione tuż pod stropem można stwierdzić, że raczej był to obiekt obserwacyjny. Tuż obok remizy można również obejrzeć inne stanowisko obserwacyjne - tzw. schron ślimakowy - nie była to jego pierwotna lokacja, został tutaj przeniesiony, a dzięki temu uratowany.

Galeria: