Krótka wizyta na Wale Pomorskim! Poniższy obiekt należy do malowniczego odcinka Pommern-stellung w Lesie Rutwickim. Odcinek ten, tak jak dziś i wówczas o charakterze leśnym, uznawany był jako mniej zagrożony, stąd większość obiektów, tak jak i Strau. N. 6, otrzymało niską kategorię odporności C. Zadaniem niniejszego obiektu było blokowanie ogniem bocznym drogi dojazdowej oraz przedpola schronu Strau. N. 9. Jest to na na dzień dzisiejszy jeden z lepiej zachowanych schronów tego odcinka.

Posiadał trzy izby, z czego uszkodzeniu uległa jedynie izba bojowa, której strop został zerwany przez wybuch i "położył się" na stropie izby załogi. Oczywiście płyta stalowa 10P7 została ze schronu usunięta. Na uwagę zasługują zachowane płyty stalowe obrony wejścia, nie ujęte w Panzer-Atlas1. Stosowane były powszechnie na całej Pozycji Pomorskiej, natomiast do dziś przetrwało ich niewiele... Ponadto w obiekcie widoczne jest na tylnej elewacji malowanie maskujące w kolorze zielonym.

Metryczka:

Umocnienia: Pommern-stellung (Pozycja Pomorska)
Odcinek: Strauchheide Nord (Las Rutwicki Północ)
Pancerze: 1x 10P7, 2x 14P7, 2x tarcza ze strzelnicą broni ręcznej
Uzbrojenie: 1x MG 08
Odporność: C
Rok budowy: 1936

Galeria: