Jeden z kilku wzniesionych w latach 1903-1907 schronów wzmacniających międzypola twierdzy fortowej. Poniższy znajdował się pomiędzy fortem II a fortem IIa. Jako budulca użyto tu betonu. Obiekt częściowo zagłębiony był w ziemi. Schron posiadał 6 izb dla żołnierzy, ponadto latrynę, magazyn, studnię oraz łączący je korytarz komunikacyjny przylegający do elewacji szyjowej. Do schronu prowadziło 8 wejść - w J II część z nich jest zamurowanych.

Obiekt zachowany jest w dobrym stanie, na tą chwilę (zdjęcia z listopada 2016r.) wstęp do niego nie jest utrudniony, cokolwiek widoczna jest jego systematyczna dewastacja...

Galeria: