"Jedno z czterech identycznych dzieł bojowych wzniesionych w szyjowej części umocnień cytadeli. Dzieło murowano-ziemne o skazamatowanym i opatrzonym

strzelnicami czole. Posiadała kształt czworoboku z niewielkim wewnętrznym dziedzińcem. (...)" [charakterystyka zaczerpnięta z tablicy informacyjnej dot. ścieżki dydaktyczno-historycznej poprzez Fort Winiary - autor: Przemysław Maćkowiak]. Zachowała się tu również kaponiera rewersowa, w której dostępne są podziemne chodniki.