Odra! Odcinek Milsko-Tarnawa i kolejny charakterystyczny dla tego rejonu schron bojowy. Zbliżony formą do prezentowanego już przeze mnie wcześniej Stand'u nr 664, ale posiadającego swój wyróżniający atrybut. Schron osłaniał ogniem jednego MG 08 pobliską, już dzisiaj nie istniejącą, przeprawę promową (nie ma już dzisiaj po niej ani śladu, widoczna jest jedynie na starych mapach). Cechą charakterystyczną schronu nr 665 jest masywny orylon ulokowany po lewej stronie elewacji wejściowej. Jego zadaniem była osłona załogi opuszczającej/wchodzącej do schronu przed ogniem z przedpola.

Wnętrze schronu, mimo iż jest on położony nieco wyżej, jest zalewane przez wodę. Jej poziom jest dosyć wysoki - zwykłe obuwie gumowe nie wystarczy - więc albo wodery, albo... zima. Od razu zastrzegam: zwiedzanie w ten sposób schronów niesie ze sobą duże ryzyko zimnej, nieprzyjemnej (?) i potencjalnie niebezpiecznej kąpieli! Podczas moich odwiedzin lód był gruby a temperatura powietrza poniżej zera. Pozwoliło to na eksplorację wnętrz obiektu. Schron składał się z trzech pomieszczeń: 

  • bloku wejściowego - tu uchowały się nadproża oraz drewniane półki w niszach na km'y,
  • izby załogi,
  • izby bojowej, w której MG 08 osłonięty był przez płytę stalową 7P7, po której uchował się ogryzek - płyta został wycięta palnikiem równo z płaszczyzną przedpiersia.

Gdzie nie gdzie wewnątrz widoczne są jeszcze napisy eksploatacyjne. Niestety schron, jako że stosunkowo łatwo dostępny, jest regularnie zaśmiecany, co szczególnie widać w bloku wejściowym...

Metryczka:

Umocnienia: Oderstellung (Pozycja Odry)
Pancerze: 1x 7P7, 2x 14P7, 2x tarcza ze strzelnicą broni ręcznej
Uzbrojenie: 1x MG 08
Odporność: B1
Rok budowy: 1935

Galeria: