Stanowisko dowodzenia w wielu aspektach nietypowe: Zachowane w bardzo dobrym stanie, co na Pommernstellung jest rzadkością! Obiekt posiada rzadko spotykane rozplanowanie pomieszczeń oraz ich wyposażenia. Izby rozmieszczone są symetrycznie. Ponadto obiekt wzniesiony został w dwóch kategoriach odporności: B1 - elewacja wejściowa okalająca drzwi i C - pozostałe ściany. Obiekt nieźle zakamuflowany, praktycznie od czoła niewidoczny.

Jedynym elementem wystającym z gruntu było wejście. Wewnątrz schronu znajdują się ślady przyłącza telefonicznego. Przy posadzce sterczy kabel telefoniczny, a na ścianie widnieje charakterystyczna sygnatura w czarnej ramce - oznaczenie głowicy.

Metryczka:

Umocnienia: Pommernstellung (Pozycja Pomorska)
Odcinek: Steinbusch Nord (Głusko Północ)
Odporność: B1/C
Rok budowy: 1934