Stare Osieczno było jednym z silniejszych punktów na rozległej mapie Pozycji Pomorskiej. Obiekty położone w okolicach tej miejscowości pojawiały się już na tablicy Fortyfikacje nie jeden raz. Dzisiaj przyszedł czas na B-Werk Ke. 18, znany również jako Pz. W. 917** lub "Dromader II"***. Nie jest on tak mocno zniszczony jak pozostałe dwa B-werki w Starym Osiecznie. Mimo silnej eksplozji schron pozostał w całości i jego poszczególne części są bardzo czytelne.

Jest to bardzo wczesna konstrukcja. Od razu w oczy rzuca się jej asymetryczność, widoczna pomiędzy górną - bojową, a dolną - socjalno-techniczną kondygnacją. B-werk został wzniesiony w odporności w kat. "B", cokolwiek grubość ściany czołowej sięga nawet 3m!

Rozejrzyjmy się wewnątrz! Tu najmocniej widać zniszczenia, które spowodował wybuch. Trzeba tu zachować szczególną uwagę! Pierwotnie znajdowało się tu zaplecze socjalno techniczne oraz blok wejściowy flankowany przez strzelnicę.

Metryczka:

Umocnienia: Pommernstellung (Pozycja Pomorska)
Odcinek: Kesselgrund (Czarnolesie)
Uzbrojenie: 5x MG 08
Pancerze: 1x 7P7, 1x 2P7, 1x 6P7, 2x 10P7, 3x tarcza ze strzelnicą broni piechoty
Odporność: B
Rok budowy: 1935

* Za pomoc w ustaleniu typów pancerzy dziękuję p. Mariusz Wojtasik!

** G. Urbanek, M. Wojtasik, "Ciężki schron bojowy Pz. W. 921 pod Starym Osiecznem - próba rekonstrukcji" [w:] Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2011, tom 8, Zielona Góra 2011, s. 199-204.

*** J. Miniewicz, "B-Werki w Starym Osiecznie" [w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t. 29 (1997) s. 297-302.