Stare Osieczno było jednym z silniejszych punktów na rozległej mapie Pozycji Pomorskiej. Obiekty położone w okolicach tej miejscowości pojawiały się już na tablicy Fortyfikacje nie jeden raz. Dzisiaj przyszedł czas na B-Werk Ke. 18, znany również jako Pz. W. 917** lub "Dromader II"***. Nie jest on tak mocno zniszczony jak pozostałe dwa B-werki w Starym Osiecznie. Mimo silnej eksplozji górna kondygnacja schronu pozostała w całości i jej poszczególne części są bardzo czytelne. Składało się na nią aż pięć izb bojowych. Teoretycznie miały one zapewniać walkę dookolną. Na uzbrojenie każdego pomieszczenia bojowego, w tym tego, w którym załoga osłonięta była przez kopułę 2P7, wchodził jeden ciężki karabin maszynowy MG 08.

Górna kondygnacja. Na tym poziomie ulokowano jedno - widoczne na zdjęciu - wejście, zamykane stalowymi drzwiami typu 14P7.

Pz. W. 917 był bardzo wczesnym projektem. Od razu w oczy rzuca się jego asymetryczność, widoczna pomiędzy górną - bojową, a dolną - socjalno-techniczną kondygnacją. B-Werk został wzniesiony w odporności w kat. "B", cokolwiek grubość ściany, która potencjalnie była najbardziej narażona na ostrzał, sięgała nawet 3m! Schron bronił nurtu rzeki Drawy na południe od Starego Osieczna.

Górna kondygnacja podporządkowana była celom bojowym.

Rozejrzyjmy się wewnątrz! Tu najmocniej widać zniszczenia, które spowodował wybuch. Trzeba tu zachować szczególną uwagę! Pierwotnie znajdowało się tu zaplecze socjalno techniczne oraz blok wejściowy flankowany przez strzelnicę. Najsilniejsze zniszczenia powstały w obrębie południowej części schronu. Warto zauważyć, że Pz. W. 917 nosił miano B-Werka, co oznaczało możliwość prowadzenia walki w osamotnieniu. Na dolnej kondygnacji możemy odnaleźć ślady m.in. po maszynwowni z filtrownią, kuchni, izbach łączności i dowodzenia.

Metryczka:

Umocnienia: Pommernstellung (Pozycja Pomorska)
Odcinek: Kesselgrund (Czarnolesie)
Uzbrojenie: 5x MG 08
Pancerze: 1x 7P7, 1x 2P7, 1x 6P7, 2x 10P7, 3x tarcza ze strzelnicą broni piechoty
Odporność: B
Rok budowy: 1935

Galeria:

* Za pomoc w ustaleniu typów pancerzy dziękuję p. Mariusz Wojtasik!

** G. Urbanek, M. Wojtasik, "Ciężki schron bojowy Pz. W. 921 pod Starym Osiecznem - próba rekonstrukcji" [w:] Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2011, tom 8, Zielona Góra 2011, s. 199-204.

*** J. Miniewicz, "B-Werki w Starym Osiecznie" [w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t. 29 (1997) s. 297-302.